Teposeholder

Skrin for opbevaring av teaposer. Laget i bjørk

Skrin for opbevaring av teaposer. Laget i bjørk