Primstav

Primstav fra i bjørk fra vestlandet. Her vises vintersiden.